Shop Nagu Hembygd

Shop Nagu Hembygd säljer alla Nagu Hembygdsförenings publikationer. Till salu finns även andra hembygdsrelaterade produkter. 

Våra produkter kan köpas i Nagu på K-Market, Saaristo Shop, Oak Tree i Hangslax och Simonby Outlet samt på Booklet i Pargas.

Nagu Hembygdsförening r.f. verkar för att öka hembygdskänslan och -kunskapen. Ett viktigt led i detta arbete är att ge ut publikationer. Föreningen arrangerar också utställningar. Till föreningens uppgifter hör även att samla in gamla dokument och fotografier, att digitalisera dem och publicera dem i vårt digitala arkiv - Katalogen som finns på vår hemsida.